Zodiacul Iubiri Leu ~ Horoscop Urania zilnic, săptămânal, lunar și anual - 2021

LUNA NOIEMBRIE VINE CU SCHIMBĂRI MAJORE

Luna noiembrie vine cu schimbărilor majore pentru zodii Horoscop zilnic. Horoscop Urania săptămânal, predicții și previziuni astrolo...

duminică, 24 februarie 2013

Zodiacul Iubiri Leu


Femeia Leu

Comportare - în casă şi afară.

Plină de distincţie, de multe ori graţioasă, cu nespus farmec, femeia Leu va avea însă prea puţin din personalitatea şi chiar din comportamentul bărbatului Leu Regal, dar va fi, totuşi, dinco­lo de ceea ce se zice, pe undeva pe-aproape, semnul zodiacal spunându-şi, totuşi, cuvântul dincolo de meandrele de o clipă sau chiar de o zi ale vieţii cotidiene.
In casa ei, în familia ei, femeia Leu îşi va iubi bărbatul şi va avea orgoliul să-l manevreze aşa cum pofteşte ea. Dacă bărbatul va avea un semn zo­diacal ceva mai inert, putem fi siguri că va reuşi sută la sută şi, în aceste undiţii, ea va fi cea care îşi va conduce familia, de obicei cu pricepere şi f< imitate. Puţini sunt bărbaţii care să aibă ce-i reproşa unei femei Leu, >i t are să nu se simtă împliniţi cu ea, cu o condiţie însă - s-o lase să- .1 pună în aplicare iniţiativele şi proiectele, chiar şi atunci când unele piu năstruşnice la prima vedere. Această situaţie nu poate duce decât la Iiincle familiei, femeia Leoaică reuşind să-şi ridice casa şi familia nu nu­ni. n la confort şi prosperitate, ci şi un nivel de armonie rar întâlnit. Este .unbiţia ei, pentru care va face un şir întreg de sacrificii, cu nenumărate iii i ări şi căderi. Cu toate acestea, femeia Leu nu va fi aspră în casă, şi nici i k .ilitoare, nici cu bărbatul ei, şi mai puţin cu cei mici, pe care-i va adora, şi pentru viitorul cărora se va pune întotdeauna chezaş.
In activitatea de educaţie, femeia nativă în Leu va dovedi multă pasiune ,.i un tact deosebit, tratându-şi copii, mai ales după ce aceştia prind la minte, ca pe nişte prieteni foarte apropiaţi. Orgolioasă chiar şi în casa ei, Irmeia Leu va şti să-şi înfrâneze pornirile egoiste, dovedindu-se o mamă devotată şi o soţie iubitoare. îi place să fie tratată şi să-şi trateze soţul la modul colegial, relaţia de dragoste dintre ei fiind ceva de la sine înţeles, de i are nu trebuie să se facă prea mare caz, pornind de la ideea că nici nu-i nevoie, totul este în regulă. Din acest motiv, pentru soţia sau concubina I .eu poate fi mai important, câteodată, un buchet de flori sau un trandafir, decât o invocare a unei partide de dragoste sau chiar o partidă de dragoste. (ioneroasă, femeia Leu nu va spune prea des, sau poate că niciodată, că o doare capul atunci când bărbatul ei o va solicita pentru dragoste. O clipă de- plăcere în plus nu trebuie pierdută, că e păcat, va explica ea, nu fără n doză de umor. Desigur, o floare, un cadou chiar mărunt, o atenţie din partea bărbatului ei o vor face să se simtă ca la începuturi.
Irmeia Leu este recunoscută ca o femeie fidelă şi, din acest motiv, va fi loarte nemulţumită când i se va cere să dea socoteală în ceea ce priveşte comportamentul şi călătoriile ei cotidiene.
Dincolo de uşa casei ei, în societate, femeia Leu va dori să aibă, fără excepţie, o ţinută ireproşabilă, să fie admirată şi să se afle în centrul atenţiei, mai ales dacă sunt bărbaţi pe-aproape. în mod sigur îi place să fie curtată şi nu se va sătura niciodată de acest lucru, considerând că i se cuvine, mereu şi mereu, recunoaşterea statutului ei de femeie.

Suflet şi pasiune.

Aflată în puterea Soarelui de vară, femeia nativă în Leu clocoteşte în inima ei, dar, paradoxal, nu poate dărui iubirea cu prea mare uşurinţă. La acest capitol poate avea lipsuri, ceea ce nu înseamnă că nu va li ca un magnet pentru bărbaţi. De altfel, de multe ori femeia Leu nici nu se prea implică sentimental în legăturile ei de dragoste, preocuparea-i de căpetenie fiind interesul pentru propria persoană. Să fie femeia Leu lipsită de suflet, de pasiune în iubire? Nu putem crede nicidecum aşa ceva, deoa­rece, în unanimitate, astrologii o consideră pe femeia Leu drept Regina Iubirii. Pornind de la acest fapt, se poate spune că e posibil ca femeia Leu să aibă o anume forţă hipnotică, altfel nu s-ar explica succesele ei cu totul deosebite în ceea ce priveşte bărbaţii. Sufletul ei este bine temperat şi bine calculat, dar, din păcate, puţini bărbaţi îşi vor da seama de aşa ceva. Ei vor crede că femeia din faţa lor nu mai are răbdare să le împărtăşească iubi­rea, ceea ce, în multe de cazuri, nu se dovedeşte a fi decât nişte deziluzii, uneori cât se poate de amare.
Femeia Leu nu va arde pentru şi în dragostea ei decât în momente spe­ciale, însă va şti, la modul obişnuit, să pună mult suflet în tot ceea ce face. De regulă, pasiunea Leoaicei va fi atât de bine exprimată, încât ai putea jura că-i izvorăşte tocmai din adâncul inimii.

Farmec şi dragoste

Se face mult caz, şi uneori poate pe bună dreptate, de egoismul femeii Leu. De asemenea, se invocă, cu titlu de laudă, simţul dramatic al femeii Leu, precum şi lipsa ei de rezonabilitate (să-i zicem milă) faţă de bărbaţi. Adevărul este că femeia Leu este făcută, este dăruită de natură să aibă vino-ncoa şi să atragă bărbaţii, aşa cum o floare puter­nic meliferă atrage albinele, indiferent de vreme şi de pericole. La urma- urmei, femeia Leu va considera că, în ceea ce priveşte bărbaţii, aceştia vor trebui să-şi cucerească fericirea şi să şi-o şi merite. Aşa este în natură şi aşa este mersul lumii, consideră ea, Leoaica. Deşi fermecătoare prin personalitatea şi hainele ei, prin modul cum se prezintă, cum se poartă şi cum vorbeşte, femeia Leu va părea, uneori, multora dintre bărbaţi, inaccesibilă, şi e posibil ca, din pricina acestui statut nemeritat, să rămână singură, aşa cum se mai întâmplă şi cu câte o fată foarte frumoasă, despre care toţi băieţii cred că este “ocupată”, în realitate ea fiind solo, adică toc­mai victimă nevinovată a unei asemenea concepţii.
Femeia Leu se va purta în aşa fel cu bărbaţii încât, adesea, va crea în rândul acestora o puternică şi ciudată impresie, cum că le este, totodată, aproape şi departe, accesibilă şi inaccesibilă. Totul este, de fapt, un joc asemenea unui chin frumos, pe care unii îndrăgostiţi şi-l doresc şi în timpul căruia se simt fericiţi. Tânără fiind, femeia nativă Leu va putea avea, uneori, ciudate sentimente de dragoste autentică pentru bărbaţi mai în vârstă decât ea. Psihologii afirmă despre acest comportament că nu este altceva decât o certă urmare a dorinţei femeii Leu de a-şi vedea recunoscută (confirmată) feminitatea.
în toate datele ei, femeia Leu, Leoaica, se poartă ca o cuceritoare şi este, în sensul adevărat al cuvântului, o cuceritoare. Şi nu orice fel de cuceritoare de inimi de bărbaţi, ci una de foarte bună calitate, având stil şi clasă..

Atitudinea faţă de cei din jur.

Se afirmă, în foarte multe zodiace, că fe­meia Leu se va îmbrăca întotdeauna, cu mare plăcere, în roşu. Este o cu­loare puternică, de care, probabil, aceasta se simte ocrotită în felul ei, şi în preajma căreia are senzaţia unui plus de putere şi de siguranţă. Leoaica va dori să ştie totul despre mediul în care se mişcă, în această dorinţă a ei de informaţie aflându-se, zic astrologii, nişte calcule reci şi ni'i ruţătoare, menite s-o propulseze şi s-o facă să beneficieze, cât mai mult, de credulitatea bărbaţilor. Se zice că dacă femeia Leu îşi va scoate iii laţă bărbatul, tot din calcul o va face, fiind vorba, de fapt, de propria ei .îs» ensiune pe scara socială.
Pornind de la aceste observaţii, se poate spune că femeia Leu va fi, de fapt, lusta cea mai potrivită pentru un bărbat fără scrupule, dornic să se caţere cat mai sus în societate. A ajunge departe prin protecţie de fuste, este o cale binecunoscută în toate societăţile omeneşti. Dincolo de toate acestea Insă, femeia Leu iubeşte bărbatul, în felul ei specific, desigur, făcând un .amestec straniu de dragoste şi interese. Situaţie în care, totuşi, este greu tir spus cât reprezintă dragoste şi cât interes, cât comerţ. Cert este faptul t ii lemeia Leu amestecă aceste ingrediente şi le dozează, le dozează cu atâta pricepere, şi chiar şi cu artă, încât se va face iubită şi admirată fară srt se agite prea mult, sau să dea prea mult în schimb. Situaţia se repetă şi in planul relaţiilor de la serviciu sau de afaceri, unde Leoaica va şti să-şi piloteze interesele şi dragostea cu mare distincţie şi detaşare.

Feminitate.

Ca şi în viaţa de zi cu zi, şi în dragostea fizică, femeii Leu îi va plăcea să aibă iniţiativa, să conducă, să domine. Cei pricepuţi în zodiace afirmă că, în faţa Leoaicei, bărbaţii pierd fară drept de apel, atât în cazul în t are dau curs avansurilor ei, cât şi atunci când o vor refuza. După cum s-a spus, singurul bărbat care va rezista afectiv şi fizic unei asemenea femei este bărbatul Leu. Dintru început, bărbaţii din celelalte semne zodiacale pot să se împace cu gândul că sunt, pur şi simplu, perdanţi în faţa femeii Leu. Gurile rele din domeniul zodiacelor şi ale investigării eternului femi­nin susţin, printre altele, că femeia Leu nici n-ar fi chiar atât de feminină, pe cât se spune, că ar avea, cumva, un spirit cazon şi mult prea comercial, t ii, la o adică, poate fi pusă la îndoială chiar şi patima ei atunci când ci­neva îi cade cu tronc. Bârfe, desigur!
Cert este, însă, faptul că femeia Leu va vrea să ia, întotdeauna, partea... leului, acest comportament deranjând, se pare, destul de multă lume. Etalarea farmecelor, amenajarea ambianţei (pentru a fi cât mai plăcută), le va face, se afirmă, numai în propriul ei interes, Leoaica fiind femeie nu pentru partenerul ei, ci numai şi numai pentru ea şi pentru orgoliul ei nemăsurat. Instinctuală, femeia Leu va da frâu liber pornirilor şi fante­ziilor ei în dragoste şi va deveni, în asemenea momente, o parteneră de neuitat.
După cum se poate constata, acest gen de femeie este greu de suportat de un bărbat ceva mai sensibil şi ceva mai atent la ce se petrece în jurul său, şi mai ales atent la comportamentul partenerei sale.Femeia Leu este, într-un fel, asemenea soarelui torid de amiază de august, moment în care vara ajunge la faza când se întrece pe sine şi, după săptămâni de arşiţă, totul este încins.
Mult prea dificilă, dar şi mult prea complicată în comportarea ei la nivel de relaţie bărbat-femeie, nativa în constelaţia Leului îi va surprinde, în mod decisiv, pe toţi cei care o iubesc sau n-o iubesc, pe cei care o admiră sau n-o admiră, pe cei care o înţeleg sau n-o înţeleg, cucerind bărbatul cu o uşurinţă şi o naturaleţe de la zei primite.
întotdeauna, lângă o femeie Leu, bărbatul adevărat se va simţi foarte bine, cuplul cu o femeie Leu fiind un ideal de atins pentru mulţi bărbaţi pricepuţi în ceea ce priveşte viaţa lumii. Aici ar putea fi şi o explicaţie: dincolo de egoismul, de trufia, de calculele ei, femeia Leu iubeşte profund bărbatul, considerându-1 raţiunea ei de a fi pe această lume.Bărbatul născut în zodia Leu


Comportare - în casă şi afară.

Asumându-şi rolul de şef de clan, iar când nu are asemenea rol şi-l caută sau chiar şi-l inventează, bărbatul Leu va dori să fie şi înţeleptul casei, un guru din cuvântul căruia nu trebuie să iasă nimeni - nevastă, copii, părinţi, socri şi cine-o mai fi prin casă. Fiind un om cu o mare adaptabilitate afectivă, bărbatul Leu îşi va putea intra foarte uşor în rolul de şef nu numai acasă, ci şi la serviciu, fiind capabil să pună în mişcare chiar şi mulţimi de oameni, mulţimi, deci, şi nu doar obişnuitul grup de 10 - 15 membri ai unui birou sau atelier.
Bun strateg, bărbatul Leu va şti să-şi creeze situaţii care să-l avantajeze, iar în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor curente din casa şi gospodăria sa, se va pricepe să treacă chiar şi prin cele mai grele momente, el având, mai mereu la îndemână, pentru rezolvarea situaţiei, nu o soluţie, ci mai multe, şi toate originale (e adevărat, unele de-a dreptul riscante). Bărbatului Leu îi place lupta şi, tocmai din acest motiv, de cele mai multe ori, el va fi cel care va câştiga. Atunci când pierde, va şti să piardă, deşi înfrângerea îl va ronţăi amarnic pe dinăuntru.
Bărbatul Leu este un mare iubitor de natură şi nu va fi nicidecum ceva surprinzător pentru cei din preajma sa atunci când va iniţia un adevărat cult pentru stăpânul său, Soarele. Va admira lumina zilei şi, dacă ar fi după el, şi-ar face o casă de sticlă, în care el să fie un fel de şeic - un tată ocrotitor şi aspru în aparenţă, un soţ valabil, sobru şi preocupat intens de mersul gospodăriei, dar nu la nivel de amănunt, ci în liniile cele mari, care definesc stilul de viaţă al unei familii. Evident, va impune familiei sale sti­lul său de viaţă şi concepţiile sale despre muncă şi viaţă. Se spune despre bărbatul Leu că va avea şi momentele sale de egoism, de exclusivitate, chiar şi în propria familie. E greu de crezut aşa ceva, dar se pare că aşa este el, bărbatul Leu, cu toate clipele sale de singurătate şi de interogare a propriului sine.
Suflet şi pasiune. Având talent de actor, bărbatul Leu va profita de această calitate şi va obţine un frumos profit, nu numai In viaţa socială şi economică, ci şi în dragoste, mai ales în dragoste. Leul bărbat poate fi un risipitor, dar nu neapărat de bani, ci şi de sentimente, de idei. Fiind foarte generos, bărbatul nativ Leu este ascultat şi admirat nu numai de femei, ci şi de bărbaţi. în dărnicia sa, bărbatul Leu nu se va “calici” la o agapă cu prietenii, ci se va comporta ca un şef, cu un avut, ca un stăpân. Cu inima largă va fi şi cu femeile şi, de aceea, se va putea spune despre el, fără teamă de a greşi, că are un sufle mult şi mare. Multe femei nu vor îndrăzni să se apropie de el, părându-le inaccesibil, dar, pe ascuns, vor nutri pentru bărbatul Leu sentimente adesea fierbinţi. Bărbatul Leu se crede om de cuvânt, om de onoare, şi, din acest motiv, i se pare firesc să-şi dedice toată pasiunea sa femeii căreia i-a jurat credinţă.
Greu de înţeles în toate datele sale contradictorii (egoism - generozitate, de exemplu), bărbatul Leu va trebui acceptat, cel puţin la începuturile legăturii sentimentale, aşa cum este, cunoaşterea sa mai detaliată urmând a se face mai târziu.
Bărbatul Leu are, de-a lungul existenţei sale, nenumărate momente când este foarte puternic printre oameni, asemenea Soarelui în universul nos­tru. Şi, totuşi, abia când e la maximum de strălucire, sau la minimum de putere, nativul Leu poate fi cunoscut cu adevărat şi, numai în asemenea situaţii limită, se va putea reconstitui, se va putea contura (şi identifica), întocmai ca dintr-un puzzle, personalitatea sa.

Farmec şi dragoste.

Mai mereu îndrăgostit, mai ales de propria parteneră sau soţie, bărbatul Leu surprinde prin dorinţa sa de dragoste, de s.x. Este o dorinţă aproape continuă, Leul bărbat comportându-se ca şi cum mai mereu s-ar afla sub efectul afrodiziacelor. Datorită expansivităţii sale, bărbatul Leu nu va rămâne aproape niciodată necăsătorit, de multe ori căsătorindu-se sau trăind în concubinaj de foarte tânăr. Tip în general sportiv şi iubitor de sport, Leul bărbat se va comporta şi în dragoste ase­menea unui sportiv, fiind un veritabil alergător de cursă lungă. El se va pregăti pentru dragoste, deşi va avea o firească teamă, caracteristică mul­tor bărbaţi, că nu va reuşi, că nu va fi la înălţimea aşteptărilor. Şi, surpriză, nu e vorba despre aşteptările partenerei, ci despre cele ale lui, în primul rând, despre ambiţiile lui masculine.
Bărbatul Leu este un perfecţionist în dragostea sa. Sunt destui astrologi care susţin că bărbatul Leu este chiar un adevărat vrăjitor în dragoste, având atâta farmec personal încât niciodată femeia nu va obosi să trăiască cu el, deşi va avea parte de multe, mari sau mărunte, momente dificile. Bărbatul Leu va reuşi să frângă multe inimi de femeie, inimi pe care, însă, nu le va aduna niciodată să facă din ele un rug al iubirilor neîmplinite.
Bărbatul Leu va purta cu el, de-a lungul vieţii, doar regretele că nu şi-a făcut datoria, adică nu a răspuns cum se cuvine tuturor îndrăgostitelor, tuturor femeilor care i-au vrut iubirea. Şi nici că s-ar fi putut altfel, deoa­rece el şi-a dat cuvântul altcuiva şi e, după cum se ştie, om de cuvânt. Mai mult decât atât, chiar îşi va reproşa, chiar îşi va imputa aceste neîmpliniri, fiind convins, cu umor, desigur, că va veni peste el o pedeapsă a Domnu­lui. Dar, din păcate, în cazul lui nu se poate altfel. De unde se vede, încă o dată, că bărbatul Leu este un mare iubitor de femei, un mare preţuitor şi preţăluitor. E cât se poate de clar că se pricepe la femei ca nimeni altul din tot zodiacul, şi este în stare să se împace, să se armonizeze şi să lege plug bun, cum se zice, cu orice femeie din cercul celor 12 zodii.
Nimic din ceea ce e femeiesc nu-i va fi străin acestui bărbat beat de dra­goste, când vrei şi când nu vrei, deşi l-ai putea crede un monument de sobrietate şi egoism.

Atitudinea faţă de cei din jur.

Se zice că bărbatului Leu îi place să fie escortat de femei. Aşa cum femeia Rac, de pildă, va agrea compania bărbaţilor, aşa şi bărbatul Leu se va simţi minunat dacă la dreapta sau la stânga sa (nu se supără dacă e ocupat şi-ntr-o parte şi în cealaltă) va exista o femeie, pe post de cel mai scump breloc al lui. Prin urmare, bărbatul Leu va agrea nespus femeia, în primul rând pentru că-i femeie, a vieţii cheie, cum, cu adevăr, spune bătrânul cântec. în acest context social, de scenă deschisă, s.xul e pe locul doi, se înţelege. Prin urmare, nu este neapărată nevoie să credem că bărbatul Leu se află în relaţii s.xu.le cu femeile care bântuie prin jurul său atunci când el se află, strălucitor, solar, în societate. Bărbatul Leu poate trata femeile şi ca pe nişte podoabe ale lui, şi nimic mai mult, ca un decor minunat pentru viaţa lui printre ceilalţi oameni. Viaţa, dragostea, banii pot fi pentru bărbatul Leu, nu o dată, mereu la îndemână, ca o cană de apă sau ca un măr pe noptieră. Adică el nu va preţui îndestul aşa ceva, jucându-şi, la o adică, cu deplină seninătate, şi fără prea mari întortocheri, chiar şi propria-i existenţă. Bărbatul Leu este un personaj dispus mai mereu să rişte, onorând prietenia şi sacrificându- se pentru familie şi prieteni. îi va plăcea să fie sincer şi va face mare caz de această calitate a lui, preţuită, de altfel, şi de cei din juru-i.
Bărbatul Leu pare uneori fragil şi vulnerabil în relaţiile cu ceilalţi, mai ales atunci când aceştia îi adresează cuvinte plăcute despre persoana sa. Este, aici, încă un paradox al Marelui Leu Regal. Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca tocmai unul ca el - care detestă mult de tot acest tip de comportament - să fie vulnerabil în faţa linguşelii, a periuţei, a adulaţiei. Totuşi, astrologii sunt de părere că nativul în Leu va trece cu bine, aproape întotdeauna, peste asemenea momente. Cât despre egoismul său, unii specialişti în oa­meni şi zodii spun că este vorba doar despre un orgoliu, despre un com­portament mai degrabă acceptabil, specific personalităţilor puternice.

Virilitate.

Când inima sa nu este ocupată, bărbatul nativ în Leu se va comporta în mod egal cu toate femeile din preajmă. Atitudinea sa va fi, deşi nu face prea mari eforturi, la un înalt nivel, fară reproş şi fără de prihană, s-ar putea spune. De fapt, acest moment de perfectă neutralitate este, fără îndoială, cel mai frumos crâmpei din relaţia bărbatului Leu cu femeile. în schimb, atunci când bărbatul Leu se va îndrăgosti de o femeie, atunci când va fi acceptat de acea femeie, el o va pune pe un piedestal, pe un soclu, o va preamări, uitând cu nonşalanţă de restul lumii feminine. Şi, cu mintea înaripată, îşi va imagina multe despre noua sa dragoste şi va dori, va pofti fără oprelişte. în general, bărbatul Leu va iubi femeia în modul cel mai clasic cu putinţă, dragostea lui fiind plăcută acesteia, poate şi datorită faptului că asemenea bărbat puternic va şti să împacheteze totul foarte frumos, pricepându-se la vorbe, la mângâieri, la câte şi mai câte care, desigur, vor rămâne de neuitat pentru amândoi. Uneori-ade- seori femeia va fi o jucărie în dragostea fizică a Leului, acestuia plăcându-i să facă din ea o păpuşă. Dar ce fel de păpuşă, numai un Leu îndrăgostit ar putea spune!
Bărbatul Leu se va purta, tot timpul, cel puţin în viaţa sa s.xu.lă, ca un învingător. Faptul acesta îl va ajuta foarte mult în dorinţa sa de a obţine performanţă şi în acest domeniu. Având apetit s.x.al şi fiind şi un adevărat maratonist în ceea ce priveşte amorul practic, bărbatul Leu se va dovedi Rege chiar şi în cea mai intimă relaţie a sa. Şi nu orice fel de rege, ci unul luptător, căruia i se cuvine, conform propriei păreri, totul. Culmea este că femeia aflată cu el va înţelege, sau cel puţin va intui acest lucru, şi va proceda în consecinţă, dăruindu-se toată, fără urmă de regret. Puterea de convingere a bărbatului Leu o va copleşi, desigur. Prin urmare, nu de­geaba, de ani şi ani, umblă o anumită vorbă prin lume. Potrivit acestei spuse străvechi, o femeie care a făcut dragoste cu un bărbat Leu, chiar şi o singură dată, va rămâne înamorată de el pe toată viaţa, fără putinţă de a-1 considera un “fapt divers” sau de a-1 uita vreodată.

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Statistici T5

Horoscop Urania Facebook