Zodiacul Iubiri Varsator ~ Horoscop Urania zilnic, săptămânal, lunar și anual - 2021

LUNA NOIEMBRIE VINE CU SCHIMBĂRI MAJORE

Luna noiembrie vine cu schimbărilor majore pentru zodii Horoscop zilnic. Horoscop Urania săptămânal, predicții și previziuni astrolo...

marți, 26 februarie 2013

Zodiacul Iubiri VarsatorFemeia născută în zodia Varsator

Comportare - în casă şi afară. Despre vechea femeie Vărsător se spunea că este cea mai de preţ podoabă a casei bărbatului - fiind asemenea unei albine în gospodăria ei, unde, atunci când nu va avea ce face, se va apuca de tors lână şi de cântat, aşteptându-şi soţul sau iubitul chiar şi o veşnicie. Idilic peisaj, dar se pare că mai este, încă, ceva. Aşa se facă că unii au ajuns până acolo încât au comparat această femeie cu o călugăriţă, şi nu cu orice fel de călugăriţă, ci cu una catolică, total castă, total devotată misiei sale, total iubitoare de divinitate.
Femeia Vărsător va fi sobră, exactă, riguroasă, subtilă şi sensibilă nu nu­mai în viaţa de zi cu zi din casa ei, ci şi în viaţa ei intimă. îşi va iubi bărbatul cu un sentiment aproape sfânt, ce derivă, desigur, din marea taină a căsătoriei. Ţine mult la ritualuri, inclusiv în dormitor. Chiar şi în intimi­tate, totul va trebui să se desfăşoare după un anume tipic. Important este că totul va fi bine cu ea, mai ales pentru un bărbat care nu se dă în vânt după dragostea trupească, fiind dornic îndeobşte de incursiuni spirituale, de jocuri de dragoste, de o frumoasă şi caldă companie. Femeia Vărsător va fi o companioană foarte plăcută, manifestându-se ca o persoană puter­nic spiritualizată, parcă deasupra lucrurilor şi întâmplărilor. Dacă soţul ei nu va fi prea viguros, ea nu-i va reproşa, pentru că în dragostea trupească va lua atâta cât i se va da, şi îndeajuns îi va fi.
Nativa în Vărsător va avea mare grijă atât de bărbatul ei, cât şi de casă, iar copiii ei vor şti că există o necesară şi firească ordine în lucruri, că toate lucrurile importante din viaţa omului se desfăşoară după un tipic ce nu trebuie încălcat.
Zodiacele făcute cu echilibru şi simţ de răspundere afirmă că femeia Vărsător este excelentă pentru un bărbat care vrea să se dedice carierei, dar care îşi doreşte, totodată, şi o familie frumoasă, cu copii bine educaţi şi viaţă armonioasă.
în ceea ce priveşte viaţa ei în societate, femeia Vărsător va fi un monu­ment de echilibru, având toate calităţile pentru activităţi sociale de mare amploare, de ajutor, de binefacere, de educaţie.

Suflet şi pasiune. Sensibilă şi delicată, dar şi cu un intelect de bună cali­tate, femeia Vărsător va fi considerată, uneori, drept o puritană, o femeie lipsită de relief în probleme sentimentale şi s.x.ale. Adevărul este că ea se va dezgheţa pe încetul, pasiunile ei fiind puternice, dar discrete. în mod obişnuit, în relaţiile cu ceilalţi, poate fi considerată o mare sufletistă. îi place să aibă prieteni şi relaţii cât mai multe. Cu un comportament ce ar părea unora ca fiind prea just, prea pe linie, această nativă în zodia Vărsătorului, deşteaptă şi capabilă de discuţii ce pot încălzi inima şi sufle­tul oricui, îşi poate, totuşi, pierde chiar şi ea capul, la o adică. Evenimen­tele pot decurge simplu şi firesc: dacă se va îndrăgosti, inima ei va arde cu vâlvătăi. în aceste momente, femeia Vărsător pare a nu mai avea, fapt cu totul surprinzător, nici un pic de discernământ sau de diplomaţie.
Foarte pricepută în a-i îndruma pe alţii, parcă anume calificată să dea sfaturi altora chiar şi în cele mai delicate chestiuni, ea va fi totalmente infirmă atunci când e vorba să-şi rezolve propriile probleme afective, sen­timentale. Având un simţ estetic deosebit, Vărsătoarea va pune patimă atunci când este vorba să se apropie, totuşi, de ceea ce i se pare ei a fi frumos, inclusiv de un bărbat.
Femeia Vărsător nu-şi va dori un mascul pe lângă ea, ci un bărbat care să fie tandru, s-o iubească ponderat şi cu înţelepciune, care să admire, deopotrivă cu ea, tot ce e frumos, tot ce e de bun gust. Mai mult decât atât, femeia Vărsător va prefera un bărbat care să-i dea sentimentul că e femeie, care s-o facă femeie şi s-o trateze ca pe o femeie. Bărbatul care îi va da acest sentiment plenar, va fi foarte preţuit de femeia Vărsător, care femeie se va ataşa de el, se va prinde de el precum via de arac, pentru o viaţă întreagă.

Farmec şi dragoste. Având calităţile unei femei pline de spirit, femeia Vărsător nu va accepta, sub nici o formă, să fie trată ca obiect s.x.al. Convingerea ei este că în dragostea trupească trebuie să fie respectată mai mult decât în restul vieţii de familie sau în societate. Femeie foarte curată, Vărsătoarea, cunoscută de altfel şi sub numele de Vărsătoarea de Apă, va şti să se împodobească şi să se dea cu cele mai distinse şi subtile arome, s.xul fiind şi pentru ea, ca şi pentru multe alte femei, un fascinant moment al vieţii, ce trebuie trăit în aşa fel încât să aibă maximum de vibraţie şi de frumuseţe. Iubitoare de ocultism, femeia Vărsător va încerca să-şi înnobileze iubirea şi viaţa s.x.ală şi pe această cale. Oricărui gest din viaţa ei, din iubirea ei, din relaţiile ei de familie sau din societate, îi va conferi şi o latură ocultă, de mister care incită şi mobilizează.
Fiind în stare să iubească fară limite, cu înverşunare, femeia născută sub stelele Vărsătorului va putea trăi, fară îndoială, o poveste de dragoste nebună, fantastică, dar nu în orice condiţii, nu oricum, şi nu oricând, ci numai şi numai atunci când va găsi un bărbat asemenea ei.
Bărbatul femeii Vărsător va trebui să fie, neapărat, capabil a călători pe aripile fanteziei ei spirituale. Cât despre aspectele materiale ale iubirii na­tivei Vărsător, acestea sunt plasate cu uşurinţă , fară nici un regret, pe un modest şi neaşteptat loc doi. Motivele invocate - ar înrobi carnea şi ar deveni patimă, chiar mai presus decât iubirea.
Pentru femeia Vărsător, nebunia s.xu.lităţii vine şi din nebunia spiritu­lui. Aşa spune ea, iar bărbatul care o va iubi, n-are decât s-o creadă. Poate că aşa se şi explică faptul că femeia Vărsător poate fi o atracţie chiar şi pentru cei mai puternici bărbaţi din punct de vedere s.xual, dornici şi aceştia, în mod neaşteptat, nu de dragoste carnală în primul rând, ci de o dragoste spiritualizată, plină de jocuri, răvăşită frumos de imaginaţie şi de suflet arzând - o experienţă pe care, de obicei, n-o mai uiţi cât trăieşti. Iubită cu delicateţe, cu fineţe, casnica şi riguroasa femeie Vărsător va şti să zboare printre stele cu tot cu dragostea sa, având aripi atât ea, cât şi bărbatul care, la urma-urmei, o întemeiază şi o recunoaşte ca femeie.

Atitudinea faţă de cei din jur. Toate zodiacele vechi afirmă despre oame­nii nativi în Vărsător că nu pot să trăiască fară prieteni şi, desigur, nu va face excepţie nici femeia aflată sub semnele acestei constelaţii.
Cunoscută ca fiind o bună prietenă, femeia Vărsător va fi inepuizabilă în prietenie şi, din acest motiv, cei din juru-i îi vor preţui nespus de mult su­fletul, dăruirea, entuziasmul, cuvintele înţelepte. Datorită acestor calităţi, multă lume va căuta apropierea agreabilă a femeii Vărsător, deopotrivă cu sfaturile şi vorbele ei de încurajare.
Vărsătoarea este tipul de om pe care cu greu poţi să te superi şi să ţii mânie.
La slujbă se va integra destul de uşor, suportând exigenţele, schimbările, toate neplăcerile unei vieţi în colectiv, fiind muncitoare şi responsabilă. Se spune despre femeia Vărsător că este un foarte bun executant. Va mani­festa, nu de puţine ori, entuziasm chiar şi în faţa celei mai dificile sarcini, convinsă că se va putea mobiliza, mereu şi fără probleme. Bună colabo­ratoare şi dornică să cunoască oamenii, Vărsătoarea se va armoniza rapid cu cei cu care lucrează, altfel spus va dovedi că dispune de un spirit de echipă autentic.
Marele om de afaceri Rockefeller preţuia foarte mult femeia Vărsător, afirmând că ar da o avere pentru a avea ca asociat o asemenea persoană. Aproape întotdeauna, Vărsătoarea va fi interesată de viaţa celor din jur, dovedind multă căldură sufletească şi înţelegere. Va acorda o atenţie a- nume bărbaţilor mai în vârstă, nu neapărat din dragoste, nu neapărat cu scop s.x.al, ci, pur şi simplu, din credinţa că aceşti bărbaţi au nevoie, într-adevăr, cel mai mult de ajutorul femeilor.

Feminitate. Vărsătoarea este cunoscută ca o foarte bună tovarăşă de viaţă. Cu un bărbat pe măsura spiritualităţii ei, va constitui acel cuplu care nu-şi va termina de spus ce are de spus nici într-o întreagă viaţă. Aici trebuie menţionată, fară teamă de a greşi, o realitate remarcabilă - gân­direa acestei femei este liberă. Desigur, prejudecăţile, atâtea câte vor fi, se pot manifesta şi în dragostea ei, mai ales atunci când este vorba despre dragostea trupească. Se spune că a întemeia o relaţie de dragoste cu o fe­meie Vărsător nu este prea greu şi, mai mult decât atât, o asemenea relaţie este şi uşor de cultivat. O condiţie se cere, însă - în viaţa celor doi să nu primeze s.xul, ci prietenia, dragostea ce împodobeşte sufletul şi nu îmbu- curarea simţurilor cu orice preţ şi în orice moment, sau în orice condiţii. Intimitatea Vărsătoarei nu e întemeiată doar pe transpiraţie şi gimnastică în dormitor, ci şi pe jocuri de dragoste, pe cuvinte şi gesturi tandre felu­rite, pe subtilităţi şi inventivitate, mai ales din partea bărbatului. Ea va fi, aşa cum s-a mai spus, foarte curată, şi va râvni să-şi pună, cu toată bucu­ria, lenjeria cea mai frumoasă şi mai incitantă. în dragostea din dormi­tor, femeia Vărsător nu va fi prea spontană şi nu va avea nici prea multă iniţiativă. Nu va pune, însă, nici un fel de probleme, iar bărbatul se va simţi bine cu ea, vrerea lui fiindu-i, îndeobşte, lege.
Femeia Vărsător ţine mult să-i fie fidelă soţului, iubitului ei, fiind foarte mândră de acest lucru. Dorind să fie mult apreciată ca femeie, ea va iubi la bărbat nu numai vigoarea, ci şi mintea.
Şi, totuşi, nu orice bărbat se va putea apropia, la o adică, chiar atât de uşor de femeia Vărsător care, prin natura ei afectivă, prin bagajul ei sentimen­tal, va idealiza dragostea şi chiar bărbatul.
Altfel, femeia Vărsător va cultiva firescul în toate relaţiile ei, fie sociale, fie în familie sau în intimitate. Cu seninătatea şi căldura ei, nativa sub semnele Vărsătorului pare gata să salveze lumea, specia umană. Evident că nu-şi va propune vreodată aşa ceva, dar prin comportarea ei va reuşi să dea firescul cuvenit şi binefăcător relaţiilor pe care le ţese cu cei din jurul său, adăugându-i chiar şi un element de inefabil, care adesea lipseşte nu numai din relaţiile dintre oameni, în general, ci, în special, din relaţiile dintre s.xe,
considerate, adesea, a fi părţi într-un război fără de capăt.


Bărbatul născută în zodia Vărsător

Comportare - în casă şi afară. în familia sa, în relaţiile cu ai săi, bărbatul nativ în zodia Vărsătorului se va dovedi un democrat înnăscut. Va fi tole­rant, dar nu din lene, nu din dorinţa de a nu se deranja, de a nu-şi ieşi din fire, ci pentru că el crede că fiecare om, fie el chiar şi un copil, trebuie să fie conştient de sine şi independent în acţiunile sale. Programul familiei Vărsătorului va fi, din punctul de vedere al acestuia, minim, dar nu o dată acest program va da roade, mai ales în timp, va da roade chiar mai bogate decât acolo unde s-a guvernat cu pumnul, cureaua şi sudalma. în casa lui, bărbatul Vărsător va sta cu plăcere, mai ales atunci când, toţi ai lui, sunt prezenţi. De altfel, îi place mult să-i fie casa plină de lume, să petreacă în familie, să se cineze în comun.
Atât în familie, cât şi în societate, Vărsătorul va avea, în mod obişnuit, un ritm al lui, din care nu va putea fi scos decât cu diplomaţie, cu iuşchiuzarlâc şi, fireşte, cu... maximă feminitate.
în viaţa intimă, bărbatul Vărsător îşi poate surprinde prietena sau ne­vasta prin momente de fantezie şi improvizaţii, reuşind să creeze clipe de neuitat pentru cuplu.
Un lucru poate fi remarcat, cu uşurinţă, la aproape toţi bărbaţii aflaţi sub semnele constelaţiei Vărsătorului - îşi răsfaţă cu generozitate prietena sau soţia, indiferent de vârsta lui şi a acesteia, şi indiferent de cât timp sunt împreună.

Suflet şi pasiune. Astrologii sceptici afirmă despre bărbatul Vărsător că nu are nici o şansă să se maturizeze vreodată din punct de vedere senti­mental, din punct de vedere afectiv. în opinia lor, bărbatul Vărsător va fi un veşnic adolescent, e adevărat foarte inteligent, foarte prietenos, dar cu pornirile şi impetuozităţile unui bărbat foarte tânăr. Bărbatul Vărsător se va simţi toată viaţa atras, toată viaţa captivat, pur şi simplu fermecat, de eternul feminin. E adevărat că nu este singurul bărbat din zodiac cu asemenea înclinaţii vizavi de femei, dar, cu siguranţă, nativul Vărsător va fi cel mai accentuat în acest sens. Pentru el, femeile vor fi vinul de viaţă lungă, alfa şi omega existenţei lui, drogul sufletului său aparent rece şi aflat într-o inexplicabilă zbatere şi nefericire. Bărbatul Vărsător poate arde pentru o femeie (sau mai multe), dar nu din dorinţă de dragoste trupească, ci din profundul simţământ că acea minunată sferă a iubirii, închipuită de filosofia şi arta amorului din Orientul îndepărtat, nu se întrupează decât din bărbat şi femeie, suflete mereu pereche şi mereu în atât de firească şi de necesară bucurie şi suferinţă, deopotrivă. Bărbatul Vărsător va căuta compania femeilor nu pentru a le cuceri, nu pentru a-şi îmbogăţi colecţia de trofee, ci pentru plăcerea lui de a avea relaţii de prietenie, de a fi aproape de sufletul femeiesc în toate variantele lui. Rar de tot un bărbat Vărsător îşi va lua amantă, iar dacă va avea şi aşa ceva, acest lucru se va întâmpla mai mult din vina femeii şi nicidecum datorită lăcomiei lui.

Farmec şi dragoste. Fiind consideraţi intelectualii zodiacului, Vărsătorii vor apărea în ochii celorlalţi oameni ca fiind cel puţin interesanţi, dacă nu chiar captivanţi, seducători, fermecători prin strălucirea vorbei şi a gesturilor lor. Din păcate, nu e chiar atât de uşor de cucerit un bărbat Vărsător, el fiind destul de exigent în ceea ce priveşte capacităţile intelec­tuale ale partenerei. El va căuta, prin urmare, o parteneră care să fie cât mai de apropiată de nivelul său intelectual, de personalitatea sa. O fe­meie oarecare, fie ea chiar şi foarte frumoasă, nu prea va avea şanse să-l cucerească şi mai ales să-l păstreze.
Bărbatul Vărsător face impresie puternică în societate prin abilitatea lui de a umbla cu abstractizările, de a opera cu o serie de concepte, de a presăra în conversaţie idei filosofice sau politice şi de a le conexa, abil, cu ceea ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Toate acestea îl fac în ochii celorlalţi, bărbaţi şi femei, dar mai ales femei, să fie considerat ca o posibilă relaţie ce nu trebuie pierdută. La aceasta se adaugă şi impresia, pe care o crează bărbatul Vărsător, în sensul că ar fi un original, un spirit novator, un luptător pentru dreptate şi bine social. Sensibil, manierat, dinamic, idea­list în mişcare, nativul Vărsător va cuceri uşor femeile. De altfel, va dovedi şi calităţi de bun psiholog. Cu aceste calităţi va reuşi, lesne, să placă şi să se facă plăcut.
Astrologii spun despre bărbatul Vărsător că are un farmec ce s-ar putea numi magnetic. Uneori, acestui bărbat îi va plăcea atât de mult jocul seducţiei, încât va face din el un joc în sine. Fireşte, în asemenea condiţii, cu asemenea divagaţii, s.xu.litatea bărbatului Vărsător, şi aşa destul de redusă - cel puţin în aparenţă - va avea de suferit. Această situaţie, oarecum neplăcută, va putea fi însă compensată prin faptul că asemenea bărbat are o fire atât de plăcută, o inteligenţă atât de plastică şi de mobili­zatoare, încât se va pricepe, mai mereu, să readucă, la viaţă sentimentală şi la dragoste adevărată, chiar şi pe acele femei care, ele însele, se con­siderau, de amar de vreme, excluse de la asemenea plăceri şi bucurii. Măiestria sa în relaţiile cu femeile poate atinge înalte culmi, dar de multe ori demersul său nu se finalizează decât în mică măsură. Şi, cu toate aces­tea, puţine vor fi femeile care nu vor regreta chiar şi o relaţie platonică, avută cu un bărbat Vărsător.

Atitudinea faţă de cei din jur. Este limpede faptul că un nativ Vărsător nu va produce nicicând tulburări prea mari în societate, la serviciu sau în cercul său de relaţii. Dimpotrivă, el va acţiona, consecvent, ca un liant, fapt ce-1 va face şi mai atractiv pentru femeile din preajma sa, nu numai şi nu neapărat din punct de vedere s.xual. Bărbatul Vărsător nu deranjează şi nu se va simţi aproape niciodată deranjat de cei din preajma sa, el fiind mai degrabă un condiment al vieţii sociale, un dar plăcut pentru ceilalţi, care-şi duc viaţa alături de el, pentru cei care muncesc împreună cu el.

Virilitate. Amant mai puţin valoros, nativul Vărsător va avea şi el mo­mentele sale fierbinţi, când plăteşte, cu vârf şi îndesat, pentru lenea şi delăsarea sa în privinţa plăcerilor carnale. Beneficiind de charismă şi de o aură de mister, de o senzualitate persistentă şi de talente de actor şi ora­tor, bărbatul Vărsător va fi în stare să poleiască, cu vrajă, aproape orice femeie. Vărsătorului îi place femeia în totalitatea ei, pentru el femeia fi­ind anume alcătuită pentru a bucura bărbatul, adică pentru a-i înflăcăra imaginaţia şi simţurile, pentru a-i mistui inima cu dorul de ea, pentru a-i ţine de urât şi a-1 înfrumuseţa, pe dinafară şi pe dinăuntru.
Având antrenament pe tărâmul ideilor, orice bărbat Vărsător va avea, a- desea, şi o teorie a sa privind femeile. Dincolo însă de orice construcţie teoretică, în practică el se va apropia de femeie cu blândeţe, cu diplomaţie. Din păcate, în dragostea fizică, Vărsătorul ar putea avea, uneori, un comportament lipsit de dinamism. Se zice că bărbatul Vărsător nu va dovedi prea multă grijă pentru energia s.xuală pe care o are, şi nu îşi va întrebuinţa prea mult nici imaginaţia bogată în domeniu, ci va risipi, va risipi cu aceeaşi frenezie, în aceeaşi manieră în care Săgetătorul îşi risipeşte averea materială. De exemplu, bărbatul Vărsător va pierde, une­ori, nepermis de mult timp cu pregătirea actului de dragoste, cu jocuri şi mofturi, cu fantezii epidermice care, totuşi, ţin până la un anumit punct. Fireşte că un asemenea comportament va provoca deziluzii în rândul partenerelor sale, mai ales în cazul celor pragmatice care, de la o anumită vârstă, nu prea mai au nici timp, şi nici răbdare, pentru poezie, pentru giumbuşlucuri şi pentru floricele pe câmpii.
Realitatea a dovedit, însă, că bărbatul Vărsător îşi va pune în valoare toate calităţile sale (care sunt numeroase) numai cu o femeie puternică, numai cu o femeie care să bage viteză în el fără prea multe scrupule, urmărindu- şi interesele, care sunt, la urma-urmei, nu numai ale ei, ci şi ale lui. Adică ar fi nevoie nu numai de un pic de frumoasă nebunie, dar şi de voinţă şi interese clare, totul aidoma unui neînsemnat, banal praf de piper, care face mâncarea de trei ori mai bună decât este.

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Statistici T5

Horoscop Urania Facebook