Partenerul ideal Capricorn ~ Horoscop Urania zilnic, săptămânal, lunar și anual - 2021

LUNA NOIEMBRIE VINE CU SCHIMBĂRI MAJORE

Luna noiembrie vine cu schimbărilor majore pentru zodii Horoscop zilnic. Horoscop Urania săptămânal, predicții și previziuni astrolo...

marți, 5 martie 2013

Partenerul ideal Capricorn


Compatibilitati astrologice Capricorn si partenerul ideal

Relaţii Capricorn

EL Capricorn, EA Berbec

Ritmuri diferite de viaţă
El este semn de Pământ, ea, semn de Foc. Două semne foarte puternice, care se vor confrunta şi se vor înfrunta pentru cele mai neînsemnate lucruri. Şi focul poate dis­truge pământul, şi focul poate fi stins de pământ în aceeaşi măsură. Sunt diferiţi, încăpăţânaţi şi duri şi vor neapărat ca celălalt să se schimbe. Foarte greu lasă ceva de la ei în favoarea celuilalt. Amândoi vor să domine şi, de multe ori, ies scântei atunci când se întâlnesc. Bărbatul Capricorn este un adevărat cap de familie, responsabil, serios, muncitor, perseverent, econom, care nu riscă nici banii şi nici liniştea fami­liei sale cu excese sau infidelităţi. Femeia Berbec este mai impulsivă, agitată, mai vio­lentă, cel puţin în limbaj, temperamentală, teatrală, schimbătoare, capricioasă, dar plină de farmec. Ea îi impune bărbatului un ritm de viaţă alert, cere de la el prea multe lucruri deodată şi, dacă acesta nu reuşeşte să se încadreze în orar, îşi manifestă zgo­motos nemulţumirile. Bărbatul Capricorn are propriul lui ritm de viaţă şi de muncă, idealurile şi planurile sale pentru familie, pe care nu simte nevoia să le comenteze cu alţii şi nu acceptă capriciile partenerei sale. Comunicarea dintre ei este deficitară în orice domeniu. în ciuda firii ei expansive, femeia Berbec este o romantică şi o visătoare. El este destul de străin de sensi­bilitate şi dulcegării. îi place să facă dragoste în forţă, simplu şi tradiţional, fără declaraţii spumoase de dragoste şi preludii lungi. Amândoi însă au multă energie s.­xuală de consumat.

EL Capricorn, EA Taur

Aproape de perfecţiune
Amândoi sunt semne de Pământ: con­servatori, lenţi, muncitori, ambiţioşi, mate- rialişti, cu mare dorinţă de afirmare socială. Femeia Taur este calmă, amabilă, cu simţ estetic, stabilă, uneori fixistă, muncitoare, foarte sensibilă la atenţii şi cadouri, la at­mosferă romantică şi cu un dezvoltat simţ al proprietăţii. în general, este fidelă, ca şi bărbatul Capricorn. Şi el este pragmatic, realist, bine înfipt cu picioarele pe pământ, ambiţios, tenace, perseverent, dar are punctele lui nevralgice şi momentele sale de slăbiciune. Deşi pare dur, are mare nevoie de apreciere, încurajare şi susţinere, mai ales din partea partenerei. Este un luptător foarte preocupat de carieră, de munca sa, reuşind să adune destule de-a lungul vieţii. Ea este atrasă de puternicul sentiment de stabilitate pe care i-1 conferă, de interesul lui pentru casă şi pentru pros­peritatea familiei. El îi apreciază calităţile de gospodină, spiritul economic şi deli­cateţea cu care îl înconjoară. Nu sunt foarte comunicativi şi, de multe ori, ai sentimen­tul că nu se aud. Pot fi prieteni buni şi pot munci bine împreună. Compatibilitatea s.xuală este peste medie. Relaţia lor intimă este comună şi nespectaculoasă. Femeia Taur este senzuală, pasională, posesivă şi geloasă şi nu poate înţelege lipsa de impli­care şi dezinteresul pe care bărbatul Capricorn le arată faţă de unele jocuri ero­tice mai subtile. Dacă ea devine mai puţin pretenţioasă, iar bărbatul mai puţin rigid, se pot înţelege foarte bine şi din punct de vedere s.xual.EL Capricorn, EA Gemeni

Prea multe diferenţe
El este semn de Pământ, ea, semn de Aer. Deşi nu au multe în comun şi duc două existenţe paralele, aceste semne se influenţează reciproc, convieţuind destul de bine. Aerul este cel care ajută la dez­voltarea vieţii pe pământ, la fertilizarea lui, dar nu are puterea de a-1 urni din loc, de a-1 lua după el în jocurile sale. Bărbatul Capricorn este destul de rigid, de conserva­tor, de materialist, prudent în tot ceea ce face, chiar fricos uneori, cu teamă de schimbare, refuzând noul şi tot ceea ce-i dă nesiguranţă. Este un bărbat puternic, muncitor, rezistent, mai ales la efortul inte­lectual, capabil de multă şi susţinută muncă fizică, perseverent, îndemânatic, în care se poate baza şi avea încredere deplină. îşi asumă responsabilităţi şi are destulă energie şi voinţă să le îndeplinească până la capăt. Pentru el, căsătoria este o responsabilitate, un ideal pentru menţi­nerea căruia se străduieşte din răsputeri. De multe ori, este un singuratic, fără încre­dere în oameni şi în bunele lor intenţii, preferând o viaţă solitară. Din acest punct de vedere, este foarte dificil de trăit alături de el, ca şi Geamăn aerian, neliniştit, agitat, dornic de mişcare, de aventură, de a cu­noaşte mereu lucruri, oameni şi locuri noi. Chiar dacă se admiră mult unul pe altul, se suportă greu, căci au personalităţi şi ide­aluri de viaţă foarte diferite. Bărbatul vrea stabilitate, lucruri care durează şi nu se schimbă, acumulări materiale, poziţie so­cială şi o căsnicie destul de tradiţionalistă. Femeia Gemeni visează la distracţii, la călătorii, la ieşiri în aer liber, ea nu vede viaţa cu atâta gravitate, importanţă şi seri­ozitate precum Capricornul. S.xual, nu se înţeleg prea bine, căci el preferă stilul con­servator, ea este avangardistă.

EL Capricorn, EA Rac

Relaţie complicată
El este semn de Pământ, ea, semn de Apă. Conform teoriei astroiogice, această combinaţie ar trebui să funcţioneze perfect, pentru că elementul Apa este aceea care fertilizează şi dă viaţă Pământului. Numai că de la teorie la practică este cale lungă.
Dacă apa s-ar limita la câţiva stropi de ploaie binefăcătoare, totul ar fi minunat. Problemele apar atunci când ea se trans­formă în torente, care inundă şi devastează. Amândoi comunică greu şi nu ştiu să spună ceea ce vor şi ceea ce simt şi nici să ceară de la celălalt ce au nevoie. Bărbatul Capricorn este rigid, vorbeşte puţin şi greu despre problemele lui intime, iar femeia Rac este mult prea sensibilă şi se simte imediat rănită de personalitatea colţuroasă a partenerului său. El este raţional, ea, intuitivă şi deci văd viaţa în două maniere diferite. Ceea ce îi ţine împreună multă vreme sunt nevoia ambilor de siguranţă materială şi sentimentală, teama de a schimba ceva în viaţa lor, de a lua măsuri radicale şi de a pierde sau împărţi ceea ce au agonisit împreună. Deşi romantică, detaşată de lume şi de prezent, femeia Rac are o mare doză de materialism şi frică de sărăcie. Astfel, amândoi sunt capabili să suporte o relaţie tensionată multă vreme, chiar şi o viaţă întreagă, crezând că aşa tre­buie să stea lucrurile într-un cuplu: femeile şi bărbaţii sunt foarte diferiţi, fiecare tre­buie să se obişnuiască să trăiască în lumea sa, suportându-1 cu stoicism pe celălalt. Şi la nivel intim sunt diferenţe mari, accentu­ate de lipsa de atracţie fizică dintre cei doi. Uneori, relaţia dintre ei poate semăna cu cea dintre „Frumoasa şi Bestia".

EL Capricorn, EA Leu

Orgoliu şi încăpăţânare
El este semn de Pământ, ea, semn de Foc. Pentru a înţelege această combinaţie astrologică, trebuie să luăm în calcul ele­mentele de forţă ale celor două semne. Capricornul este cel mai puternic dintre cele trei semne de Pământ, este un bărbat dur, nemaleabil, foarte încăpăţânat, tăcut, rigid, conservator, cu principii ferme şi imposibil de zdruncinat. Leul este orgolios şi simte o nevoie organică şi greu de con­trolat de a domina. între ei, relaţia este o confruntare permanentă, puţin vizibilă în exterior, căci Capricornul rareori are izbuc­niri de furie în afară. De multe ori, ai senzaţia că Leul se ceartă singur, că nu face altceva decât să caute conflictele cu lumâ­narea. Bărbatul Capricorn este un introver­tit, care îşi trăieşte dramele în interiorul sufletului său şi nu vrea să le discute nici măcar cu un prieten, iar femeia Leu este o extrovertită, care este capabilă să moară cu el de gât atunci când i se pare că ea are dreptate (adică întotdeauna!). Ea admiră la el tot ceea ce nu recunoaşte cu voce tare şi, în forul ei interior, nu poate accepta lângă ea decât un bărbat capabil să o domine total, să-şi manifeste puterea cu mai multă forţă decât ea. Au personalităţi, tempera­mente, ritmuri de viaţă şi idealuri diferite. Dacă ea şi-ar diminua orgoliu! şi el încăpăţânarea, lucrurile ar putea funcţiona foarte bine între ei. Din punct de vedere s.xual, compatibilitatea nu este maximă, dar au multă energie, bărbatul Capricorn fiind dotat cu rezistenţă, iar calităţile femeii Leu suplinind lipsa lui de imaginaţie erotică.

EL Capricorn, EA Fecioară

Compatibilitate maxima
Amândoi sunt semne de Pământ, sta­bile, conservatoare, încăpăţânate, ambiţioase, perseverente, realiste, materialiste, raţio­nale, cu interes pentru stabilitate, econo­mie şi poziţie socială, cu un comportament reţinut, timid, uneori rigid, şi cu o persona­litate puternică, cu principii ferme, greu de influenţat. Fiecare în parte formează un sis­tem închis, ermetic, care nu lasă nimic din afară să le pătrundă, să le fecundeze ideile sau concepţiile. Deşi femeia Fecioară vorbeşte mult, ea nu comunică în adevă­ratul sens al cuvântului, căci nu acceptă nimic din ceea ce vine de la altul, nimic nou sau străin de ea. Acestea se pot explica prin nevoia lor de siguranţă şi de stabilitate, de continuitate în ceea ce fac şi gândesc. Orice j imixtiune care ameninţă să le zdruncine i temeliile este periculoasă şi, deci, trebuie îndepărtată. Femeia Fecioară este atentă, riguroasă, metodică, ordonată, critică, analitică, cu un simţ special pentru cură­ţenie. Este o bună gospodină, pricepându-se să administreze bunurile unei case. Acceptă cu greu criticile altora şi i se pare că numai ea are dreptul să facă acest lucru. Bărbatul Capricorn o consideră o parteneră perfectă pentru el, mai ales atât timp cât se face că nu o aude sau nu-1 deranjează comentariile ei. El este un bărbat muncitor, cu picioarele pe pământ, dintr-o bucată, care, atunci când s-a hotărât să se aşeze la casa lui, îşi ia în serios responsabilităţile de cap de familie. La nivel intim, sunt com­patibili, fiind conservatori şi modeşti în ceea ce priveşte relaţia s.xuală.EL Capricorn, EA Balanţă

Sacrificii de ambele părţi
El este semn de Pământ, ea - semn de Aer. Pentru ca această relaţie să meargă, Balanţa trebuie să-şi „calce pe inimă", să-şi inhibe personalitatea şi să caute în afara cuplului ceea ce are nevoie organică - romantismul, viaţa mondenă şi comuni­carea. Bărbatul Capricorn este conservator şi rigid şi, numai mânat de o mare dra­goste, poate accepta să se schimbe, adică să aibă încredere în partenera sa, să-şi des­chidă sufletul în faţa ei, să comunice la modul profund, să o asculte şi să-i înţe­leagă nevoile. De cele mai multe ori, acest bărbat consideră că dorinţele unei femei Balanţă sunt mofturi, capricii şi nu dorinţe de femeie serioasă şi responsabilă, care tre­buie să se dedice trup şi suflet familiei şi responsabilităţilor familiale. O consideră vorbăreaţă, neserioasă, plimbăreaţă, chel­tuitoare şi prea cochetă. Atâta vreme cât se simte mult prea încorsetată de un regim de cazarmă, femeia Balanţă se revoltă şi, chiar dacă în general nu are prea multă putere şi nici prea mare fermitate în luarea deciziilor, începe să-şi caute portiţe de scăpare şi, uneori, chiar alt partener. Faptul că nu în­ţelege ce se petrece în sufletul lui o demora­lizează şi o face să nu mai aibă încredere în forţele şi în feminitatea ei. Are mare nevoie să se ştie iubită şi apreciată la modul demonstrativ. Capricornului îi e greu să se comporte astfel şi toată fineţea, calmul, frumuseţea şi echilibrul acestei femei se transformă în suferinţă zgomotoasă, apoi în indiferenţă. Din punct de vedere s.xual, nu sunt compatibili: el este dur, ea, deli­cată; în plus, au ritmuri şi fantezii erotice foarte diferite.

EL Capricorn, EA Scorpion

Relaţie complicată
El este semn de Pământ, ea - semn de Apă. Ultimul înviorează şi trezeşte pământul, atât timp cât se menţine la nivelul unei ploi binefăcătoare şi roditoare şi nu dege­nerează în torente de nestăvilit, care inun­dă şi distrug viaţa acestuia. Practic, demon­strează că, la rândul lui, Capricornul poate fi la fel de distructiv sau inhibitoriu pentru Scorpion. Şi pentru că relaţia lor s.xuală nu funcţionează, este greu de crezut că se vor înţelege foarte bine în alte domenii. Erotis­mul femeii Scorpion este exagerat pentru rigidul şi conservatorul bărbat Capricorn şi nu face decât să-l descumpănească şi mai tare, să-l inhibe şi mai mult. Iar un bărbat nu se simte bine alături de o femeie care îl determină să nu fie stăpân pe s.xualita­tea lui. Hipersensibilitatea, senzualitatea,
personalitatea ascunsă şi secretoasă ale femeii Scorpion sunt în opoziţie cu prag­matismul, materialismul, răceala şi reti­cenţele bărbatului Capricorn. Lui nu-i place să fie pus sub lupă, analizat şi psihanalizat. Ii plac lucrurile simple, clare, deschise, aşa cum se făceau înainte, căile deja bătătorite, care nu presupun nici un fel de riscuri. Mintea ei este complicată, capricioasă, instabilă şi capabilă de a găsi semnificaţii şi acolo unde nu sunt. Incompatibilitatea lor emoţională, s.xuală şi de gândire naşte frustrări şi conflicte, ale căror consecinţe sunt greu de reparat. Rar, acest cuplu divor­ţează, chiar dacă neînţelegerile sunt mari, din cauza materialismului şi a conserva­torismului Capricornului şi a egoismului şi posesivităţii Scorpionului.

EL Capricorn, EA Săgetător

O relaţie de nota 5
El este semn de Pământ, ea - semn de Foc. Focul distruge tot ceea ce se află bun sau rău pe pământ, dacă nu este foarte bine ţinut sub observaţie. Iar, la rândul său, pă­mântul poate stinge orice foc mai mic, dacă este aruncat peste acesta. In acest cuplu este vorba despre o confruntare de forţe, care poate fi când constructivă, când distructivă. Materialismul, conservatorismul, pragma­tismul şi raţionalitatea bărbatului Capricorn se împacă greu cu largheţea de spirit, liber- tinismul, idealismul şi superficialitatea femeii Săgetător. Nici unul dintre ei nu este adeptul căsătoriei, dar amândoi devin responsabili şi serioşi atunci când se decid să-şi legalizeze relaţia. Şi tocmai această viziune asupra vieţii în doi îi ţine mai mult timp împreună. Altfel, văd viaţa diferit şi aşteaptă de la ea lucruri diferite. Fiecare vrea independenţă pentru el însuşi, deşi bărbatul nu se prea împacă cu cea pe care o cere imperativ femeia. El este pasionat de carieră, de poziţia sa socială, de ambiţiile materiale, de agonisirea de bunuri, fiind un tip tenace, perseverent, muncitor, rezistent la orice efort, calculat, econom şi prudent. Ea este o feministă convinsă, interesată de libertatea ei de mişcare, de profesie, de călătorii, de sport, şi nu este adepta femeii care roboteşte de dimineaţa până seara în gospodărie, îngrijind de casă, soţ şi copii. Din punct de vedere s.xual, nu sunt foarte compatibili. Ea este extrovertită, el, intro­vertit; ea, cu imaginaţie erotică, el, destul de rigid şi tradiţionalist.

EL Capricorn, EA Capricorn

Relaţie bună şi durabila
El este semn de Pământ, ea - de aseme­nea. Relaţia lor poate fi foarte bună şi pot rămâne împreună până la sfârşit. Două per­soane încăpăţânate, dar muncitoare, har­nice, rezistente la efort fizic şi intelectual, cu talent didactic, răbdătoare şi perseverente. Sunt foarte conservatori şi tradiţionalişti, nu au deschidere către nou şi se tem de schimbare. Sunt constanţi, fideli şi foarte rar îşi părăsesc partenerul de viaţă. Femeile au mare nevoie de stabilitate, de siguranţă şi sunt dispuse să facă eforturi considerabile pentru a obţine ceea ce îşi doresc. Bărbaţii sunt mai solitari. Nu sunt foarte atraşi de căsătorie nici bărbaţii şi nici femeile, dar, atunci când oficializează o relaţie, îşi asumă şi responsabilităţile aferen­te acesteia. Sunt oameni dintr-o bucată şi te poţi baza pe ajutorul lor când ai nevoie. Chiar dacă nu sunt intuitivi şi senzitivi, au un suflet de aur, care se dăruieşte mereu. Amândoi sunt economi, uneori chiar zgâr­ciţi, cu o mare ambiţie de afirmare socială şi profesională, pasionaţi de carieră şi de putere. Adună multe bunuri şi bani cât timp muncesc împreună şi renunţă foarte greu la acestea. Sunt tentaţi să pună pe primul plan succesul profesional, neglijân- du-1 pe cel conjugal. Fiind foarte serioşi, muncesc mult şi nu le mai rămâne deloc timp pentru odihnă, distracţii. Din punct de vedere s.xual, sunt compatibili, deşi actul în sine nu este spectaculos şi nici foarte important pentru ei. Comportamentul lor intim este destul de simplu şi primitiv, dar dominat de o mare forţă erotică.

EL Capricorn, EA Vărsător

Foarte puţin compatibili
El este semn de Pământ, ea - semn de Aer. Aerul pluteşte întotdeauna deasupra pământului, nereuşind să se amestece deloc cu acesta. Sigur că energia şi sensibilitatea lui îi dau putere şi îi întreţin viaţa, dar o con­topire, o uniune adevărată se realizează greu. La început, femeia Vărsător este pentru bărbatul Capricorn ca o boare, ca un vânt uşor de primăvară, care-1 trezeşte la viaţă, îl incită şi-i stârneşte curiozitatea. Atunci însă când vede că nu o poate prinde, că în structura ei nu este nimic stabil, nimic sigur, că pe ea nu te poţi baza, pentru că este în permanentă schim­bare, se simte nesigur, debusolat şi poate deveni depresiv, căutându-şi salvarea în alcool. Bărbatul Capricorn este puternic, dur, inflexibil, încăpăţânat, care nu poate fi domi­nat. Numai o astfel de femeie reuşeşte să-l demoralizeze, făcându-1 şi mai închis în sine, şi mai dur. Dar nu întotdeauna. De multe ori, duritatea şi posesivitatea lui strivesc şi îngrădesc libertatea femeii Vărsător. El vrea să facă din ea, împotriva voinţei şi vocaţiei aces­teia, o gospodină desăvârşită şi o femeie de casă. Conflictele dintre ei sunt profunde şi diferenţele se înregistrează la toate nivelurile: el e conservator, ea, interesată de nou şi de schimbare; el e prudent, ei îi plac riscul şi aventura; el e econom, ea, cheltuitoare; el, sta­bil, serios şi fidel, ea, agitată, jucăuşă şi veselă; el e un tip de casă, ea, o mondenă; el e perse­verent, ea se plictiseşte repede şi, de multe ori, abandonează. La nivel intim, ea are o viziune avangardistă şi libertină asupra s.xului, el fiind destul de primitiv la acest capitol.

EL Capricorn, EA Peşti

Relaţie insiebiiâ
El este semn de Pământ, ea - semn de Apă. între cele două semne poate fi o relaţie şi bună, şi rea, în funcţie de cantitatea de apă care cade peste pământ. Pentru ca să se înţeleagă, trebuie să aibă înţelepciunea de a
respecta echilibrul între hipersensibilitatea Peştilor şi duritatea Capricornului. Această femeie este destul de instabilă emoţional şi, astfel, foarte uşor de rănit. Personalitatea colţuroasă şi inflexibilitatea bărbatului Capricorn nu o lasă să se des­făşoare, să se manifeste la adevărata ei valoare, o inhibă şi îi minimalizează porniri­le, sentimentele şi personalitatea. El are accentuate toate caracteristicile tipic mas­culine, iar ea, pe cele tipic feminine. Sunt total diferiţi, se află la 180 de grade pe cer­cul zodiacal, deci pot beneficia de toate avantajele legii atracţiei contrariilor. El este fascinat de delicateţea şi fragilitatea ei, de feminitatea şi misterul acestei femei, pe care simte nevoia să o protejeze. Ea este fermecată de forţa, de personalitatea puter­nică, de hotărârea şi ambiţia lui. In fond, ei reprezintă idealul unul pentru celălalt până la un punct. Ea poate fi soţia ideală, gospodină, soţie şi mamă dedicată trup şi suflet familiei; iar el poate fi acel cavaler în armură strălucitoare care să o salveze de toate grijile şi mizeriile vieţii cotidiene. Numai că el nu va avea alături o femeie la fel de puternică şi dură, iar ea nu va avea un bărbat sensibil şi romantic cum îşi doreşte. Dacă pot să treacă peste aceste neajunsuri, legătura lor poate fi bună toată viaţa. S.xual, compatibilitatea lor e bună, dar poate fi perfecţionată.

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Statistici T5

Horoscop Urania Facebook