Partenerul ideal Fecioară ~ Horoscop Urania zilnic, săptămânal, lunar și anual - 2021

LUNA NOIEMBRIE VINE CU SCHIMBĂRI MAJORE

Luna noiembrie vine cu schimbărilor majore pentru zodii Horoscop zilnic. Horoscop Urania săptămânal, predicții și previziuni astrolo...

marți, 5 martie 2013

Partenerul ideal FecioarăCompatibilitati astrologice Fecioară si partenerul ideal

Relaţii Fecioară

EL Fecioară, EA Berbec

50% bine
El este semn de Pământ, ea - semn de Foc. Conform teoriei astrologice, elementul Foc este devastator pentru Pământ, iar acesta, la rândul lui, aruncat peste Foc, îl domoleşte şi chiar îl stinge. Succesul aces­tei relaţii constă în echilibrul dintre manifestarea celor două forţe. Femeia Berbec este pe gustul bărbatului Fecioară, căci admiră la ea firea optimistă, puterea cu care răzbeşte printre greutăţile vieţii şi curajul cu care înfruntă problemele. Dar nu se împacă cu lipsa ei de maturitate în ceea ce priveşte asumarea responsabilităţilor şi respectul valorilor familiale. Femeia se poartă precum un copil mare, de care Fecioara trebuie să aibă grijă în cele mai mici detalii. Dacă la început amândoi per­cep aceasta ca pe un răsfăţ, cu timpul, Berbecul se obişnuieşte cu binele şi i se pare că totul i se cuvine, iar Fecioara va resimţi această situaţie ca pe o povară, mai ales dacă nu au o situaţie materială foarte bună. El este un bărbat responsabil, matur, ordonat, echilibrat, raţional, econom, cu capul pe umeri şi picioarele pe pământ, care ştie să ţină drepte frâiele familiei. Partenera sa, impulsivă şi dezordonată, nu face faţă „sarcinilor" trasate aşa cum şi-ar dori el şi, drept urmare, bărbatul Fecioară îşi manifestă nemulţumirea cu mult spirit critic în reproşuri şi discuţii sterile, care plictisesc şi enervează femeia Berbec. Comunică greu şi au idealuri de viaţă foarte diferite. Ea este mult prea aeriană pentru gustul lui şi rar o vede ca pe o posibilă mamă a copiilor lui, ca pe femeia care să aibă grijă de casă şi familie. Nici s.xual nu sunt compatibili.

EL Fecioară, EA Taur

Dragoste şi muncă
El este semn de Pământ, ea - semn de Pământ: stabili, serioşi, conservatori, fami­lişti, cu numeroase plăceri domestice şi planuri de lungă durată. Pot avea o relaţie foarte bună, dacă bărbatul este mai puţin sever, mai puţin critic, mai comunicativ şi mai atent la sensibilitatea femeii Taur. Amândoi ştiu de foarte tineri ce vor de la viaţă şi muncesc împreună pentru atin­gerea idealurilor comune. Sunt oameni muncitori, care nu se dau bătuţi în faţa obstacolelor şi care reuşesc să ducă la îndeplinire cam tot ceea ce îşi propun. Sunt practici, materialişti până în măduva oaselor şi, din această cauză, bărbatul Fecioară nu are timp şi nici nu îi stă în fire să fie romantic, atent la visele şi dorinţele intime ale partenerei lui. Lipsa de răbdare, de rafinament, de subtilitate răneşte uneori femeia, care visează, în acele momente, la un partener mai sensibil şi mai senzual. Femeia Taur este posesivă şi geloasă şi nu iartă infidelităţile. Bărbatului Fecioară nu pare să-i displacă această posesivitate şi, de multe ori, o interpretează ca pe un mare gest de iubire. Ceea ce-şi doresc amândoi cel mai mult de la o relaţie este stabilitatea, fiind capabili să ofere acest sentiment partenerului lor. Nu sunt cheltuitori, dim­potrivă, şi unul, şi altul sunt dispuşi să facă economii atunci când este cazul, fără să se simtă frustraţi. Din punct de vedere s.xual, sunt foarte potriviţi, deşi nu au acelaşi grad de senzualitate. în plus, au acelaşi ritm şi aceleaşi dorinţe erotice.


EL Fecioară, EA Gemeni

Compatibilitate minimă
El este semn de Pământ, ea - semn de Aer. Acesta din urmă favorizează dez- 1 voltarea pământului, rodirea şi înflorirea lui. Astfel, în această relaţie, femeia din zodia Gemenilor îl ajută pe bărbatul Fe­cioară să se deschidă spre lume, să fie so­ciabil, comunicativ, vesel, să trăiască puţin mai detaşat şi mai liber. Atât timp cât se iubesc intens, bărbatul poate face abstracţie de toate defectele partenerei sale. Cu tim­pul însă, neseriozitatea şi superficialitatea Gemenilor îl îndepărtează din ce în ce mai mult. El vrea o femeie stabilă, serioasă, familistă, econoamă, meticuloasă, harnică, ordonată, alături de care să poată face pla­nuri pe termen lung. Neşansa relaţiei constă ! în faptul că Fecioara este prea raţională şi ; analizează tot timpul comportamentul Ge­menilor, ţinând să-şi exprime toate nemul­ţumirile, să facă reproşuri, să ofere soluţii şi să dea indicaţii preţioase. Nu este deloc un bărbat romantic, nu ştie să facă compli­mente unei femei şi spune foarte greu „te iubesc". Oricât de docilă ar fi, femeia Ge­meni - şi ea vorbăreaţă şi lipsită de diplo­maţie în astfel de situaţii nu poate suporta acest comportament. Ha ţine mult la liber­tatea de mişcare şi vrea să evite asumarea responsabilităţilor, liste copilăroasă, agi­tată, împrăştiată, se plictiseşte repede şi urăşte rutina. Admiră mintea bărbatului Fe­cioară, capacitatea sa de a face bani, conştiinciozitatea şi metoda, dar nu poate trece peste lipsa lui de imaginaţie şi de entu­ziasm, peste conservatorism şi atitudinea părintească pe care o are faţă de femei. S.xual, nu sunt compatibili, deşi Fecioara are o rezistenţă de admirat.

EL Fecioara, EA Rac

între DA şi NU
El este semn de Pământ, ea, semn de Apă. Teoretic, apa ai trebui sa facă pămân­tul roditor, să readucă în el energia şi viaţa. Practica însă demonstrează că nu se întâm­plă aşa de fiecare dată. Atâta vreme cât nu există echilibru şi apa iese din matcă, pământul este cel care are de suferit, căci se inundă şi grădina se transformă în noroi. Cei doi sunt foarte diferiţi şi nu au multe şanse de a rezista împreună. Ea este in­stinctuală şi intuitivă, el este raţional; ea este sensibilă, el este dur; ea idealistă, el materialist; ea romantică, el, lipsit de imagi­naţie. Ea visează la un bărbat puternic, tan­dru, afectuos, poetic, care să-i facă declaraţii de dragoste şi gesturi cavalereşti, să-i ofere un statut social şi în mâinile căruia să-şi în­credinţeze viaţa. El este un tip distant, care nu se implică sufleteşte aşa cum ar vrea femeia Rac, cât despre vorbele dulci, nu prea le găseşti în vocabularul lui. Ea are oroare de critică şi este uşor de rănit, iar el este expert în a face disecţii verbale pe comportamentul femeii. Racul are o me­morie bună, iartă nedreptăţile care i se fac, dar nu le uită niciodată şi le aduce în discuţie ori de câte ori i se oferă ocazia. Şi acesta este punctul lor comun: amândoi critică şi reproşează, fiecare discuţie con­tradictorie degenerând în conflict. Un alt punct comun este interesul pentru casă şi bani. Muncesc mult pentru a-i aduna şi nu prea ştiu să se bucure de ei. Diferenţele mari dintre ei îşi spun cuvântul şi în pat, căci şi din punct de vedere s.xual sunt incompatibili.

EL Fecioară, EA Leu

Prea multe discuţii
El este semn de Pământ, ea - semn de Foc. Deşi aflate unul lângă altul pe cercul zodiacal, nu există similitudini de caracter între ele. Focul distruge viaţa existentă pe pământ, căci, în cazul acestei relaţii, de cele mai multe ori, femeia este cea mai puter­nică. Deşi este o persoană deschisă, pozi­tivă, strălucitoare, energică, optimistă, veselă, iubitoare şi familistă, femeia Leu nu poate să se adapteze cerinţelor şi viselor bărbatului Fecioară, aducându-i astfel sufe­rinţă. Acesta este fascinat de personalitatea sclipitoare a femeii Leu, dar cu greu reuşeşte să îi facă faţă. Firea ei extrovertită îi stâr­neşte gelozie şi insecuritate. El nu se poate abţine să nu o critice, să nu-i facă reproşuri pentru tot ceea ce nu-i convine. Orgoliul lui masculin îl face să ceară socoteală pen­tru fiecare clipă şi pentru fiecare ban chel­tuit în afara casei. Leul nu suportă deloc criticile, mai ales că i se pare că Fecioara nu are niciodată dreptate, că exagerează şi face din ţânţar armăsar, că este asupritoare, mult prea conservatoare şi anacronică. Ea este o femeie modernă, liberă, cu carieră, care nu mai vrea să fie tratată ca un copil neascultător. Nu vrea de la partenerul de viaţă un rol de părinte sever şi ursuz şi unul de iubit exuberant şi dinamic, împre­ună cu care să cucerească lumea. S.xul este foarte important pentru Leu, căci adoră să fie în centrul atenţiei, să reprezinte centrul universului partenerului său. Bărbatul Fecioară trebuie să renunţe la orgoliu ca să-şi poată satisface femeia la nivelul la care ea îşi doreşte, să gândească mai puţin şi să se lase în voia simţurilor mai mult.

EL Fecioară, EA Fecioară

Iubire cu prejudecăţi
Amândoi partenerii sunt semne de Pământ: foarte interesaţi de partea materia­lă a vieţii, analitici, conservatori, stabili, atenţi, sârguincioşi, constanţi, ordonaţi, orga­nizaţi, logici, zgârciţi, economi, precauţi, j Le pasă foarte mult de gura lumii, de imagi­nea lor socială şi, de multe ori, ascund multe nemuţumiri în ei pentru a nu se face de râs. Astfel, pot rămâne căsătoriţi cu un partner nepotrivit, într-o relaţie care le aduce suferinţă, numai pentru a nu divorţa şi a fi judecaţi de lume. Dar o relaţie dificilă între aceste două zodii se întâlneşte rar. în general, acest cuplu rezistă în timp, deoa­rece partenerii au multe în comun: intere­sul pentru familie, nevoia de stabilitate şi siguranţă emoţională şi socială, idealul de a construi împreună o casă, de a aduna cât mai multe bunuri, de a face cât mai mulţi bani, crezând că astfel îşi asigură liniştea sufle­tească şi chiar fericirea. Femeia Fecioară are o înţelepciune practică de invidiat, cu ajutorul căreia poate rezolva multe pro­bleme dificile pentru majoritatea femeilor. Din păcate, nu are aceeaşi gândire ageră şi atunci când judecă oamenii: este foarte exi­gentă, uneori ezitantă, şi, de multe ori, face alegeri greşite. Este o femeie manierată, i modestă, dar mândră, severă cu soţul şi copiii ei. Bărbatul este pretenţios, cu un temperament nervos, critic, tenace şi con­ştiincios. Defectul lor comun este gândirea plină de prejudecăţi. în pat sunt destul de tradiţionalişti. S.xual, se înţeleg bine, mai ales că bărbatul are energie şi rezistenţă.EL Fecioară, EA Balanţă

între ordine şi dezordine
El este semn de Pământ, ea - semn de Aer. Pământul înfloreşte şi se dezvoltă sub influenţa benefică a aerului. Balanţa este un semn cardinal şi masculin şi, în con­secinţă, oricât de feminină şi suavă ar fi, aceasta are în ea o dorinţă subconştientă, de a prelua controlul tuturor lucrurilor din viaţa ei şi, în situaţii limită, dezvăluie o forţă de care nu o credea nimeni capabilă. Deşi visează la un super-bărbat care să o scape de toate probleme şi aspectele urâte şi neplăcute ale vieţii, atunci când nu îl găseşte, nu cade în deznădejde, ci luptă pentru a învinge. Bărbatul Fecioară poate fi acel superman pe care-l aşteaptă Balanţa, care să se ocupe cu plăcere şi pricepere de partea materială, de bani, de facturi. Din păcate, nu-i poate satisface şi nevoile emoţionale, şi de aici frustrările. El este un tip retras, raţional, căruia nu i plac mon­denităţile, econom, calculat, care nu înţelege nevoia partenerei de a cheltui pe lucruri abstracte. Este un lip bine organi­zat, căruia îi place ordinea; ea este dezordo­nată şi nonşalantă, uneori chiar leneşă. El e sever şi dintr-o bucată, ea e rafinată şi deli­cată. Spiritul lui critic şi tranşant îl face să se exprime necizelat, ea este diplomată şi amabilă. Amândurora le place să critice, să despice firul în patru şi astfel se pot întinde în discuţii interminabile, fără a ajunge la o concluzie. în pat, bărbatul Fecioară trebuie să aibă mai mult decât rezistenţă pentru a satisface o femeie Balanţă; îi trebuie răbdare, atenţie la amănuntele de natură estetică, tandreţe, vorbe frumoase şi multă imaginaţie erotică.

EL Fecioară, EA Scorpion

între raţiune şi intelect
El este semn de Pământ, ea - semn de Apă. Teoretic, ar trebui să le meargă exce­lent. Practic însă, le poate fi şi bine, şi rău, în funcţie de cât de mult se iubesc şi cât de mult îşi doresc să fie împreună. Trebuie să existe un echilibru foarte bun între Apă şi Pământ pentru ca relaţia să funcţioneze, căci sunt multe diferenţe între ei. Dorinţa femeii Scorpion este de a-şi cunoaşte parte­nerul în profunzime, de a-i cerceta trecutul, subconştientul, mintea, gândurile şi faptele. Bărbatul Fecioară nu acceptă să fie contro­lat astfel. El este un tip timid, reţinut, cu unele complexe, care se deschide greu către lume, căruia îi place să analizeze şi nu să fie analizat. El este raţional şi stabil, ea se bazează pe fler, fiind extremistă şi instabilă emoţional. Amândoi sunt foarte geloşi. El, dintr-un sentiment de insecuritate; ea, din nevoia de posesiune totală. Amândoi sunt analitici şi critici şi nu pierd ocazia să-şi exprime opiniile: Fecioara, direct şi fără diplomaţie, Scorpionul, insinuant şi ironic.
Şi din punct de vedere s.xual sunt foarte diferiţi. Ea este temperamentală, expan­sivă, impulsivă, pătimaşă, cu un apetit erotic mare; el este liniştit, fără prea multă iniţiativă, cu un apetit s.xual controlat. Nu reprezintă genul de cuplu care îşi pot rezol­va problemele în pat, ci, dimpotrivă, acolo pot crea altele. Nevoia de pasiune dezlăn­ţuită a femeii Scorpion nu se împacă prea bine cu felul raţional al bărbatului Fecioară de a face dragoste.

EL Fecioară, EA Săgetător

Diferiţi, dar fascinanţi
El este semn de Pământ, ea - semn de Foc. Focul distruge viaţa pământului în orice împrejurare, şi oricât de mic ar fi. în această relaţie, cei doi parteneri sunt foarte diferiţi şi nu au aproape nimic în comun. Aceste diferenţe pot fi fascinante la înce­put, dar, cu timpul, ele ies în evidenţă şi deranjează din ce în ce mai tare. Ceea ce îi uneşte este dorinţa de comunicare. Amândoi sunt exigenţi cu cei din jur şi vor prea mult de la viaţă. Femeia Săgetător vrea un bărbat modern, avangardist, în pas cu timpurile în care trăieşte, mobil, căruia să-i placă să călătorească, să accepte cu uşu­rinţă schimbările de planuri şi să nu vrea neapărat o căsătorie ca la carte. La rândul său, bărbatul din zodia Fecioarei îşi doreşte o parteneră casnică, familistă, liniştită, serioasă, gospodină, modestă şi la locul ei. Şi de la viaţă vrea fiecare altceva. Femeia luptă pentru carieră, pentru egalitatea cu bărbatul, vrea să evolueze încontinuu, să vadă lumea, să treacă din experienţă în experienţă şi să cunoască astfel locuri şi oameni noi. Idealurile bărbatului se învârt mai mult în jurul familiei şi al căminului său, dorind neapărat o poziţie socială supe­rioară celei pe care o are partenera sa, o viaţă ordonată şi calmă. Faptul că iubeşte viaţa şi-i place să o trăiască din plin, socia- j bilitatea şi abilitatea Săgetătorului de a-şi face mulţi prieteni de s.x opus cu care să-şi petreacă timpul îl duc pe bărbatul Fecioară la puternice ieşiri de gelozie. Din punct de vedere s.xual, au puţine şanse să se înţeleagă pe termen lung.

EL Fecioară, EA Capricorn

Cu picioarele pe pământ
El este semn de Pământ, ea - semn de Pământ şi au foarte multe în comun. Amândoi sunt semne fixe, cardinale şi femi­nine, adică sunt perseverenţi, calmi, puter- j nici, ambiţioşi, pretenţioşi în relaţia cu partenerul, materialişti, pragmatici, economi, prudenţi, fără prea multă încredere în forţele proprii şi, uneori, chiar pesimişti. Ştiu foarte bine şi de foarte tineri ceea ce vor de la viaţă şi luptă pentru îndeplinirea ide­alurilor comune ca o adevărată echipă. Nu prea ştiu să se bucure de viaţă, sunt cam crispaţi şi nu prea au simţul umorului. Cam tot timpul şi-l petrec făcând economii, planificându-şi banii, timpul şi eforturile pentru a aduna alte şi alte bunuri. Sunt doi oameni sobri, care iau lucrurile mult prea în serios, sunt conservatori, se tem de schimbările majore şi de ceea ce le poate aduce viitorul. Le pasă de gura lumii, vor să păstreze aparenţele, se ghidează după multe idei preconcepute, de care scapă cu greu şi, din această cauză, suportă multe. Le plac sobrietatea, lucrurile sigure, rezis­tente în timp, simplitatea, calmul şi sigu­ranţa căminului. Femeia Capricorn este singura femeie a zodiacului care nu se lasă exasperată de criticile Fecioarei şi, uneori, chiar le interpretează ca nişte sfaturi utile. Sunt rezervaţi, timizi, nu foarte tandri, lipsiţi de imaginaţie şi iniţiative erotice. Amândoi sunt fideli, nu apreciază prea mult s.xul, nu ştiu să-şi exteriorizeze sen­timentele şi, din punct de vedere s.xual, sunt foarte compatibili. Cu timpul, pot deveni un cuplu abstinent.

EL Fecioară, EA Vărsător

El conservator,ea nonconformista
Ei este semn de Pământ, ea, semn de Aer. Aerul înviorează pământul, îi dă suflu de viaţă, energie şi vigoare. Oricât de mult şi-ar dori, oricâtă dragoste ar fi la mijloc, cele două elemente nu se pot contopi. Sunt foarte diferiţi şi fiecare doreşte altceva de la viaţă. Bărbatul din zodia Fecioarei vrea sigu­ranţă, poziţie socială înaltă, un cămin liniştit, soluţii tradiţionale şi o viaţă calmă, fără schimbări majore. Femeia Vărsător luptă pentru independenţă, pentru reuşita în carieră, pentru drepturi egale cu bărbatul, pentru tot ceea ce este nou şi avangardist şi vrea o viaţă trepidantă, trăită la maximum. Atunci când se gândeşte la viitor, nu se vede amestecând în cratiţă şi legănând o droaie de copii, aşa cum o doreşte parte­nerul său. Ea este o femeie modernă, emancipată, mondenă, nonconformistă, idealistă, cu capul în nori, care nu visează la rochia albă de mireasă ca şi celelalte fete. Este adepta amorului liber consimţit, fiind veşnic în căutarea bărbatului potrivit. Acest stil nu va fi pe placul Fecioarei nici măcar la începutul relaţiei şi va încerca din răsputeri să o schimbe. El este conservator, adept al drumurilor deja bătătorite, al tradiţiilor şi obiceiurilor şi poate fi scandalizat de liber- tinismul Vărsătorului.
El este ordonat şi organizat, ea este aeriană, dezordonată şi împrăştiată. Personalitatea lui pământeană va tăia aripile cu care zboară Vărsătorul. Deşi pot simţi o atracţie fizică puternică unul faţă de altul, compatibilitatea s.xuală nu este pe măsura acesteia.

EL Fecioară, EA Peşti

Relaţie sterilă
El este semn de Pământ, ea - semn de Apă. Echilibrul între cele două elemente poate fi menţinut cu greu. Apa este aceea care poate, în acelaşi timp, să irige, dar să şi inunde pământul, totul depinzând însă de cantitatea şi de intensitatea cu care acesta „se implică". Semnul de Apă este foarte sensibil şi aerian, emotiv, iluzoriu şi intu­itiv. Această femeie poate fi o adevărată oază pentru bărbatul Fecioară, îi poate oferi căminul liniştit, confortabil şi sigur la care el vizează. Este ascultătoare, aşa cum îi place lui, de casă, cuminte şi recunos­cătoare pentru tot ceea ce primeşte. La rân­dul său, bărbatul ar putea aduce în viaţa ei ordine, disciplină şi organizare în mani­festările ei creative. Din păcate, oricâte eforturi ar face (iar femeia din zodia Peştilor ştie chiar să se sacrifice!!), nefiind uşor adaptabilă, aceasta suportă cu greu materialismul, pragmatismul şi duritatea bărbatului Fecioară, lipsa lui de tandreţe, imaginaţie şi romantism. Există varianta femeii torent, care poate debusola total un bărbat prin instabilitatea ei emoţională, prin haosul din mintea ei, prin capriciile şi inconstanţa ei. Sensibilităţile celor doi se află la poli opuşi şi astfel nu se pot înţelege unul pe altul. în cele mai multe dintre aceste cupluri, fiecare încearcă să-l schimbe pe celălalt şi această veşnică înfruntare duce la dezamăgiri, conflicte şi rupturi vio­lente. Chiar dacă atracţia fizică este mare, din cauza contrariilor care se atrag (se află la 180 de grade unul de altul pe cercul zodiacal), compatibilitatea s.xuală nu este pe măsura acesteia.

2 comments:

Statistici T5

Horoscop Urania Facebook